அறிவிப்புகள்

NATIONAL SEMINAR ON CHALLENGES IN SCHOOL EDUCATION

https://youtu.be/-QczU7J65Gc
NATIONAL SEMINAR ON CHALLENGES IN SCHOOL

EDUCATIONSri Bharathi Krishnakumar

Last Updated (Saturday, 08 July 2017 13:53)

 

மக்கள் டிவி

https://youtu.be/NGjstjyvL6c
பாரதி கிருஷ்ணா குமார் பேச்சு @ மக்கள் டிவி

Last Updated (Saturday, 08 July 2017 14:14)

 

நூல்கள் வெளியீட்டு நிகழ்வு

நூல்கள் வெளியீட்டு நிகழ்வு @

தமிழச்சி தங்கபாண்டியனின்பாரதி கிருஷ்ணகுமார் உரை

https://youtu.be/2H2bULL9Js4

 

பாரதி கிருஷ்ண குமார்

https://youtu.be/R6aEnZjVJ8g
பாரதி கிருஷ்ண குமார் @ கீழவெண்மணி உரை

 

lions club speach

https://youtu.be/KnEIjUpMgFE
ions club speach - பெரிதினும் பெரிது கேள்.

 
B.K. அறிமுகம்


Get the Flash Player to see this player.

© All Rights Reserved

Web Design