அறிவிப்புகள்

பெரம்பலூர் புத்தகத்திருவிழா 2015

https://youtu.be/j6-UxPQRwnU
பாரதி கிருஷ்ணகுமார் பெரம்பலூர் புத்தகத்திருவிழா 2015

 

சொற்பொழிவு 02

https://youtu.be/xt-rgAFivCA

பாரதி கிருஷ்ணகுமார் - சொற்பொழிவு

 

சொற்பொழிவு 01

https://youtu.be/xt-rgAFivCA

பாரதி கிருஷ்ணகுமார் - சொற்பொழிவு

 

SBOA JUNIOR COLLEGE AUDITORIUM, CHENNAI.

https://youtu.be/Eoweko-3JrY


SBOA JUNIOR COLLEGE AUDITORIUM

, CHENNAI.Bharathi Krishnakumar நீர்வழி 21th Feb 2016,

 

My film resembles

https://youtu.be/m6yrY4GPEpw
My film resembles the truth   Bharathi Krishna Kumar

 
B.K. அறிமுகம்


Get the Flash Player to see this player.

© All Rights Reserved

Web Design